Nær, offensiv og kreativ

 

Kjedehuset er en komplett aktør innenfor salg- og distribusjon av mobil og datakommunikasjonsløsninger. Selskapet består av seks enheter: to kjedeprofiler, assosierte forhandlere/medlemmer, en distribusjonskanal og et service- og supportselskap. 

Kjerneverdiene våre er “nær, offensiv og kreativ”. Vi er kompetente og lett tilgjengelige. Vi er endringsvillige og har alltid ambisjoner om vekst. Vi tenker nytt og våger å skille oss ut.

Kjedehuset er franchisehovedkontoret for faghandelskjedene Nordialog og Telehuset som henvender seg til bedriftsmarkedet. De to kjedene representerer til sammen ca. 55 avdelinger med totalt ca. 550 ansatte, og er ledende aktør i det norske markedet.

I tillegg leverer Kjedehuset digital butikkdrift. Via våre faghandelskjeder Nordialog og Telehuset, leverer Kjedehuset e-handelsløsningen mBiz.