Kjedehuset er en komplett aktør innenfor salg- og distribusjon av mobil og datakommunikasjonsløsninger.

Vi er kompetente og lett tilgjengelige. Vi er endringsvillige og har alltid ambisjoner om vekst. Vi tenker nytt og våger å skille oss ut.

Kjedehuset leverer i dag ERP og digital butikkdrift, herunder ehandelsløsning via faghandelskjedene Nordialog og Telehuset.