Vi bryr oss om mennesker og miljø

 

Samfunns- og miljøengasjement er viktig for Kjedehuset.

Våre selskaper og medarbeidere bruker sine overskudd til å vise samfunnsansvar, til å støtte norsk bredde- og eliteidrett, til internasjonalt solidaritetsarbeid, til på en rekke måter å bidra i kampen for et bedre miljø og til å drive etter sunne forretningsmessige prinsipper.

Alle ansatte i Kjedehuset og franchisetakere er kjent med Kjedehusets holdninger til god forretningsskikk og har signert på Kjedehusets reglement, der blant annet etiske retningslinjer er trukket opp.