Mer video – færre reiser

 

I Kjedehuset og for franchisetakerne i kjedene utgjør reisevirksomhet i forbindelse med sertifiseringer, kursvirksomhet og møter vår største miljøpåvirkning.

For å begrense reisevirksomheten startet vi i 2009 en prosjekt hvor vi hadde et mål om at alle våre forhandlere skulle investere i videokonferanseutstyr.
I dag har alle våre forhandlere installert Tandberg/Cisco videokonferanseutstyr. Utstyret benyttes daglig til interne møter og opplæring.

Som følge av investeringen i videoutstyr ble Kjedehusets avdelinger pålagt å redusere budsjetterte reisekostnader med 30 %.