Miljøfyrtårn og Grønt Punkt Norge

 

Kjedehuset er Miljøfyrtårnsertifisert. Dette innebærer at Kjedehusets miljøstandard og rutiner er funnet i å være overensstemmelse med spesielle krav. Kjedehuset kan dermed dokumentere at strenge krav innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstilt.


I tillegg er Kjedehuset AS kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge AS. Dette medfører at Kjedehuset AS er aktiv deltaker i næringslivets dugnad for innsamling og gjenvinning av brukt emballasje blir betalt til materialselskapene Norsk Resy AS, Plastretur AS, Norsk Returkartong AS, Norsk GlassGjenvinning AS og Norsk MetallGjenvinning AS.