Miljøprogram og miljøanbefalinger

 

Kjedehuset produserer ikke egne produkter og har derfor ikke egne miljøprogrammer tilsvarende en produksjonsbedrift.

Kjedehuset oppfyller myndighetenes miljøkrav, og vi benytter vår fagkompetanse til å anbefale miljøvennlige løsninger for kundene. Vi stiller miljøkrav i våre innkjøpsbetingelser ved at utstyrs- og vareleverandører må være medlem av Materialretur AS.

Alle produsenters mobiltelefoner og originaldeler oppfyller de gjeldende relevante nasjonale og internasjonale lover og forskrifter i EU-området. Hovedleverandører som Samsung, Apple, Sony og Huawei er multinasjonale selskaper med egen miljøprofil. Dette er dokumentert og allment tilgjengelig på de enkelte produsenters websider. Produsentene Sony og Nokia er i tillegg ISO 14001-sertifisert.

 For alle leverte produkter, det være seg mobiltelefoner eller tilbehør, kan vi legge ved ECO-dokument som beskriver materialbruk, energiforbruk, at alle komponenter er merket i henhold til gjeldende regler for gjenbruk, at det enkelt kan åpnes med ett og samme verktøy og hvordan brukeren skal forholde seg når telefonen ikke lenger er i bruk og skal kasseres.