Returordninger

 

Kjedehusets franchisetakere jobber målrettet for å tilfredsstille våre kunders krav til håndtering av hardware og emballasje.

Alle franchisetakere er forpliktet til å følge Norges returordning for kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall).