Stråling og helse

 

Nordialog tilbyr kun abonnement og nettjenester som legges til rette av operatøren Telenor. 

Telenor uttaler følgende i forhold til emnet stråling:

“Vi er opptatt av helsen og sikkerheten til våre kunder, ansatte og lokalmiljøene der Telenor opererer. Vi følger WHOs sikkerhetsgrenser for planlegging, installasjon og sikkerhetsvarsler ved antenneinstallasjoner. Vi skal søke å gi våre interessenter objektiv informasjon om eventuell strålefare fra våre installasjoner, tjenester og produkter.”

Utover ovennevnte følger selskapene i Kjedehuset også anbefalinger fra Statens strålevern og bruker relevant informasjon fra denne kanalen når nye produkter (mobiltelefoner, wlan-rutere etc) tas inn i sortimentet.