Sterke kjeder med godt støtteapparat!

 

Våre to faghandelskjeder har begge svært sterke posisjoner innenfor sine segmenter, henholdsvis store bedrifter og små- og mellomstore bedrifter.

En viktig årsak til at kjedene kan rendyrke sin satsing på salg og support, er det gode støtteapparatet som søsterselskapene Telefast, Hermes Dialog og mCare representerer. 

Effektiv distribusjon, god support, målrettet telemarketing og rask service. Totalt sett tilbyr dermed Kjedehuset hele verdikjeden.

Assosierte forhandlere
Kjedehuset har også et tilbud til forhandlere som ikke innfrir krav for å inngå i noen av de to profilene eller som selv ikke ønsker å inngå i et stramt kjedekonsept. Disse ca. 50 forhandlerne er samlet under navnet MobilData. Profilen fungerer også som en rekrutteringskanal for nyetablerte virksomheter med muligheter for senere å inngå i kjedene Telehuset eller Nordialog.