Sterke kjeder med godt støtteapparat!

 

Våre to faghandelskjeder har begge svært sterke posisjoner innenfor sine segmenter, henholdsvis store bedrifter og små- og mellomstore bedrifter.

En viktig årsak til at kjedene kan rendyrke sin satsing på salg og support, er det gode støtteapparatet som søsterselskapene Telefast og Conmodo representerer.

Effektiv distribusjon, god support, målrettet telemarketing og rask service. Totalt sett tilbyr dermed Kjedehuset hele verdikjeden.

.